Cắt nhôm trượt Zhongyue Model 7100

Cắt nhôm Trượt từ lưỡi 305

Model: 7120 dây curoa

Nghiêng trái, phải góc 47 độ + lưỡi