Khoan pin Safun 18Vol Model SF303S18V

https://youtu.be/DGp_I-hatJA

Bài viết trước đó Máy laze 5 tia xanh Safun SF 5550
Bài viết sau đó Khoan đục 2 chức năng SF282