Máy Khoan chuyên pin 21V Safun SF 20-1

Bài viết trước đó Khoan đục 2 chức năng SF282
Bài viết sau đó Máy mòi SFUN Model: SF-YD08